Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

Antalai
11:59
1367 6316 390
Reposted bystaubfunke staubfunke
Antalai
11:59
1366 5e1a 390
Sponsored post
soup-sponsored
12:34
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Antalai
11:51
Questa sera sei bellissima
se lo sai che non è finita abbracciami
anche se penserai che non è poetica
questa vita ci ha sorriso e lo sai
non è mai finita abbracciami
— Cesare Cremonini "Poetica"
Reposted bymywonderland mywonderland
Antalai
11:44
Mogę zgnić, rozpamiętując przeszłość, do końca życia nienawidzić ludzi za to, co się stało, albo wybaczyć i zapomnieć. To nie takie proste, ale dużo mniej męczące. Wybaczasz tylko raz, a urazę żywisz każdego dnia...
— M.L. Stedman, "Światło między oceanami"
Reposted byhulagula hulagula
Antalai
11:39
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagotarina gotarina
Antalai
11:35
4877 6606 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viay-xcv-y y-xcv-y
Antalai
11:22

April 03 2018

Antalai
15:26
0456 fc8e 390
Reposted bymywonderlandgotarinahulagulakerkunBetterDays

May 02 2015

Antalai
23:05
8787 90df 390

April 27 2015

Antalai
20:16
Igrasz z ogniem, dziewczyno.

April 26 2015

Antalai
22:14
Antalai
22:13
3908 a4a2 390
Reposted fromSukkie Sukkie viapersona-non-grata persona-non-grata
22:12
7184 8da5 390

Illustration by Kim Ji-Hyuck

Antalai
22:12
3697 6f88 390
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaawkwardx awkwardx
Antalai
22:11
7570 ed76 390
Reposted fromawkwardx awkwardx
22:10
4755 d4ab 390
22:08
Antalai
22:07
0656 a089 390
Antalai
22:06
Antalai
22:01
1158 4216 390
Reposted frompollywood pollywood viawisniowysad wisniowysad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...